Menghormati Masjid

Menghormati Masjid
Pada suatu hari, Rasulullah Saw duduk bersama para sahabat di masjid untuk mengajari mereka tentang perkara agama.

Waktu itu, Abu Qatadah RA memasuki masjid. Dia melihat Rasulullah Saw bermajlis taklim dengan sahabat. Abu Qatadah kemudian pergi menemui mereka dan duduk bersama mereka. 

Nabi Saw bersabda kepada Abu Qatadah , "Apa yang menghalangimu untuk shalat dua rakaat sebelum duduk?"