Adab-adab di Masjid

Adab-adab di Masjid
Masjid adalah rumah Allah. Ia adalah sebaik-baik tempat di muka bumi. Di dalamnya terdapat rahmat dan ketenangan. Orang-orang yang beriman memakmurkannya dengan banyak beribadah. Allah berfirman, "Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir" (QS. At-Taubah: 18)

Sungguh Allah telah menjanjikan para pengunjung masjid dengan pahala yang agung. Rasulullah Saw bersabda, "Barangsiapa yang pergi ke masjid dan kembali darinya, maka Allah menjanjikan untuknya sebuah tempat yang indah di surga setiap kali dia berangkat dan kembali" (Muttafaqun 'Alaih).