Adab-adab di Masjid

Masjid adalah rumah Allah. Ia adalah sebaik-baik tempat di muka bumi. Di dalamnya terdapat rahmat dan ketenangan. Orang-orang yang beriman memakmurkannya dengan banyak beribadah. Allah berfirman, "Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir" (QS. At-Taubah: 18)

Sungguh Allah telah menjanjikan para pengunjung masjid dengan pahala yang agung. Rasulullah Saw bersabda, "Barangsiapa yang pergi ke masjid dan kembali darinya, maka Allah menjanjikan untuknya sebuah tempat yang indah di surga setiap kali dia berangkat dan kembali" (Muttafaqun 'Alaih).

Bagi masyarakat muslim, masjid adalah perkara penting yang agung dan memiliki peran yang besar. Masjid juga merupakan tempat beribadah dan mencari ilmu.
 
 Islam telah menganjurkan kaum muslimin agar menjadikan  masjid sebagai tempat yang luhur dan mulia. Oleh karena itu, Allah menetapkan adab-adab  bagi sipapun yang memasuki masjid. Di antaranya adalah bersikap tenang, khusyu', membersihkan masjid, dan lain-lain.
 
Kisah-kisah di bawah ini mengandung adab-adab islami yang wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakannya.


 
 
NB: Terjemahan dari Kitab Silsilatul Adab, Bab Qashashu adaabin Nauum sub judul Ar-Ru'ya As-Shaalihatu

 
Surabaya, 05 Agustus  2013

0 Response to "Adab-adab di Masjid"

Posting Komentar

Jangan lupa komen di sini ya :-)