Nama (Allah) yang Agung


       Berikut ini adalah terjemahan dari kitab Silsilatul Adab dengan judul “Al-Ismu Al-A'dhamu”, Nama Allah yang Agung . Semoga bermanfaat. :-)

Nama (Allah) yang Agung

          Suatu ketika Rasulullah Saw berkumpul bersama para sahabatnya. Waktu itu ada seorang laki-laki yang sholat di masjid. Maka tatkala melakukan ruku’dan sujud, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu berdoa. Dalam doanya, ia berkata, “Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada-Mu dengan segala puji hanya untuk-Mu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Pencipta langit dan bumi, Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan, Yang Maha Hidup, Yang terus Menerus Mengurus (makhluk-Nya)”.            Maka Nabi bersabda, “Sungguh dia telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang agung, yang jika seseorang berdoa dengannya, maka doanya akan dikabulkan. Dan jika dia meminta, maka akan dikabulkan”.


            Kemudian ada laki-laki lain yang shalat, lalu membuka doanya dengan berkata, “Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada-Mu. Engkau adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau, Yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang menyamai”


            Maka Rasulullah bersabda, “Sungguh dia telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang agung, yang jika seseorang berdoa dengannya, maka jika ia meminta akan diberi dan jika berdoa akan dikabulkan. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah)


Gresik,  29 Mei 2012

0 Response to "Nama (Allah) yang Agung"

Posting Komentar

Jangan lupa komen di sini ya :-)