Ziarah Kubur dan Azab Kubur

Pada suatu hari, Rasulullah Saw berjalan bersama sahabat. Mereka melalui 2 kuburan yang sedang diazab.

Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabat, " Sesungguhnya mereka berdua sedang mendapatkan azab kubur. Tidaklah mereka diazab karena melakukan perkara besar. Salah satu dari mereka diazab karena tidak menjaga percikan kencing. Sedangkan yang lainnya disebabkan suka mengadu domba".

Kemudian Rasulullah Saw mengambil pelepah kurma hijau  yang basah. Lalu beliau merobeknya menjadi dua dan menancapkannya masing-masing di atas dua kuburan tersebut.

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini?"

Rasulullah Saw menjawab, "Semoga Allah meringankan siksa keduanya sebelum pelepah kurma itu kering (HR. Bukhari)

Rasulullah Saw mengajarkan kepada kita agar tidak meremehkan dosa kecil, karena sebagian penduduk neraka adalah mereka yang sering melakukan dosa kecil.NB: Terjemahan dari Kitab Silsilatul Adab, Bab Qashashu adaabiz Ziyaarah sub judul Ziyaaratul Kubuur


Panceng, Gresik, 3 Mei  2013


0 Response to "Ziarah Kubur dan Azab Kubur"

Posting Komentar

Jangan lupa komen di sini ya :-)