Harta Benda Arsy

Malaikat Jibril turun menemui nabi Saw dengan sebaik-baik bentuk dan tidak pernah seperti itu sebelumnya. ia datang dengan tersenyum dan membawa kabar gembira.

Ia berkata, "Semoga keselamatan tercurahkan untukmu wahai Muhammad". Rasul menjawab, "Semoga keselamatan juga tercurahkan untukmu wahai Jibril".

Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah mengutusku untuk  menemuimu dengan membawa hidayah. Dengan hidayah itu, Allah hendak memuliakanmu dengan harta benda arsy".

Rasul Saw bertanya, " Hidayah seperti apa yang kamu maksud wahai Jibril?"

Jibril kemduian berkata, "Katakanlah: 'Wahai Zat yang menampakkan kebaikan dan menutup kejelekan. Wahai Zat yang tidak .......dan tidak... Wahai Zat yang memiliki rasa maaf yang agung, Wahai Zat...... Wahai Zat yang memiliki ampuna yang luas. Wahai Zat yang membentangkan kedua tangannya dengan membawa rahmat. Wahai pemilik segala jenis keselamatan. Wahai Zat yang menyelesaikan segala pengaduan. Wahai pemilik amunan yang mulia. Wahai Zat yang memiliki anugerah yang agung. Wahai Zayang menciptakan nikmat-nikmat sebelum ada yang berhak mendapatkannya. Wahai Rabb kami. Wahai Tuan kami. Wahai pemimpin kami. Wahai zat yang menjadi tujuan kami dalam memenuhi keinginan. Saya memohon kepada-Mu, janganlah Engkau panggang wajahku dengan api neraka". [HR. Al-Hakim]NB:
Tulisan di atas merupakan terjemahan dari kitab Silsilatul Adab dengan judul “ Kunuuzul Arsyi, Harta Benda arsy". Tulisan ini merupakan bagian ke-13 dari sub judul "Adaabu Ad-Du'aa", Adab Berdoa.  Semoga bermanfaat. :-)Panceng, Gresik, 3 November 2012
2 Responses to "Harta Benda Arsy"

Jangan lupa komen di sini ya :-)