Perhiasan Dunia

Pada suatu hari, Aisyah RA memakai pakaiannya. Dia pun melihat-lihat pakaiannya itu. Dia berjalan mondar mandir di rumahnya dan merasa takjub atas pakaian itu dan juga takjub terhadap dirinya.

Abu Bakar As-Siddiq RA kemudian berkata kepadanya, “Apa yang kamu lihat? Sesungguhnya Allah tidak melihat kepadamu”.

Aisyah RA bertanya, “Dari mana hal itu diketahui?”

Abu Bakar menjawab, “Tidakkah kau tahu bahwa jika rasa takjub terhadap perhiasan dunia  masuk ke dalam diri seorang hamba, maka Allah sangat membencinya sampai memisahkan perhiasan dunia tersebut darinya.

Seketika itu juga Aisyah RA berdiri lalu melepaskan pakaiannya dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar (ayahnya).

Abu Bakar RA berkata, “Semoga hal itu menjadikan dosa-dosamu diampuni” (Abu Na’im dalam ‘Alhuliha’).


NB: terjemahan dari kitab silsilatul adab pada  bab “Adab dalam Berpakaian ” dengan sub judul  “Zinatu ad-Dunya”Surabaya, 2 Januari 2016

0 Response to "Perhiasan Dunia"

Posting Komentar

Jangan lupa komen di sini ya :-)