Adab-adab dalam Bekerja

Amal Shaleh dan usaha yang baik adalah ibadah yang akan dibalas oleh Allah Swt dengan pahala yang agung. Allah Swt telah memerintahkan orang-orang beriman untuk berusaha di dunia dengan sungguh-sungguh serta dalam kebaikan. Dengan begitu, Allah akan memberikan balasan yang setimpal.

Allah Swt berfirman, "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". (QS, Al-Mulk, 15)

Ketika seorang muslim menjawab seruan Allah ini, ia akan bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh menggunakan kedua tangannya. Sungguh ia merasakan lezatnya ketaatan dan pahala ibadah. Ia juga mendapatkan kelapangan rizki bagi dirinya ataupun untuk keluarganya.


Akan tetapi, jika manusia lebih condong kepada kemalasan dan sikap lemah, maka ia tidak akan menghasilkan apa-apa dari usahanya, serta  tidak akan pernah memetik buah dari apa yang ia usahakan. Kalau hal ini terjadi pada seseorang, maka ia wajib bersabar atas kesulitan dan kepayahan dalam bekerja, sampai ia mencapai tujuannya. Dan jika seseorang merasa capek dan lelah dari kerasnya pekerjaan, maka sesungguhnya kesuksesanlah yang akan menghapus semua kesulitan dan kepayahan ketika bekerja.

Dalam bekerja terdapat adab-adab yang banyak. Di antaranya adalah; mencari pekerjaan yang baik, tekun dalam bekerja, memyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, adanya rasa saling menolong antara yang diupah maupun yang mengupah, memberikan haknya, dan lain-lain.

NB: Terjemahan dari Kitab Silsilatul Adab, Bab Qashashu adaabil  'Amal, pada bagian Pendahuluan (At-Tamhiidu)
Panceng, Gresik, 6  Maret 2013

0 Response to "Adab-adab dalam Bekerja"

Posting Komentar

Jangan lupa komen di sini ya :-)