Adab Memberi Penghormatan


Islam adalah agama yang sangat menganjurkan untuk saling menyebarkan cinta dan kasih sayang antara sesama manusia, sehingga mereka hidup dalam persaudaraan persahabatan.

Dan salam itu adalah penghormatan para malaikat dan nabi  Allah. Ia adalah undangan rahmat, barokah, dan kebaikan.

Salam juga merupakan tanda adanya cinta di hati, menguatkan ikatan persaudaraan, dan menghidupkan cinta di antara manusia.

Seorang muslim hendaklah memberi penghormatan kepada setiap muslim, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Hendaklah  yang muda  memberi salam kepada yang tua, yang berkendara memberi salam kepada yang berjalan, dan yang sedikit kepada yang banyak.

Dan sungguh agama Islam telah mengajari kita bagaimana cara mengucapkan salam kepada orang-orang di luar Islam, serta cara membalas salam mereka, sebagai jalan dakwah kepada mereka dengan hikmah dan nasehat yang baik.

Seorang muslim juga mengetahui bahwa menyebarkan salam adalah jalan untuk memperoleh pahala yang besar. Sebagaimana sabda nabi Saw: "Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian saya tunjukkan sesuatu yang  jika kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian". (HR. Muslim)
NB: Terjemahan dari Kitab Silsilatul Adab, Bab Qashashu adaabit Tahiyah sub judul At-Tamhiid


Panceng, Gresik, 15 Maret 2013

0 Response to "Adab Memberi Penghormatan"

Posting Komentar

Jangan lupa komen di sini ya :-)