Memberi Penghormatan dengan Berdiri

Ummul Mukminin Aisyah RA bercerita,

 "Saya tidak pernah melihat seorang pun diantara manusia yang paling mirip dengan nabi baik dari segi cara berbicara, bercerita, dan cara duduk beliau daripada Fatimah RA. Jika nabi Saw melihat Fatimah datang, beliau menyambutnya, kemudian berdiri dan menciumnya. Setelah itu Rasulullah memegang tangannya dan memintanya duduk di tempat beliau.

Demikian juga, ketika nabi Saw datang menemui Fatimah, Fatimah menyambut beliau, kemudian berdiri dan mencium nabi.


Pada hari kematian Rasul Saw, Fatimah menemui beliau. Rasul pun menyambutnya dan menciumnya. Beliau juga membisikkan sesuatu kepada Fatimah, dan Fatimah pun menangis. Setelah itu nabi membisikkan sesuatu lagi, dan Fatimah tertawa.

Tatkala Rasulullah Saw wafat, saya bertanya kepada Fatimah tentang hal itu. Fatimah menjawab,'Beliau mengabarkan saya bahwa beliau akan wafat, maka saya pun menangis. Kemudian beliau mengabarkan kepada saya akan menjadi orang pertama yang menyusul beliau dari keluarga beliau. Maka saya pun tertawa. (HR. Bukhari)

Seperti inilah adab yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Ketika menyambut saudaranya, hendaknya ia memberi penghormatan dengan berdiriNB: Terjemahan dari Kitab Silsilatul Adab, Bab Qashashu adaabit Tahiyah sub judul Tahiyyatun wa Qiyaamun


Panceng, Gresik, 31 Maret 2013

0 Response to "Memberi Penghormatan dengan Berdiri"

Posting Komentar

Jangan lupa komen di sini ya :-)